Välkommen till RadonKonsult Byggnadsservice

RadonKonsult Byggnadsservice för radonskyddat boende

Ett specialistföretag för radonmätning och radonsanering

 

Vi hjälper er med:

  • Besiktningar och mätningar av fastigheter för att konstatera radonhalten och radonkällan.
  • Förslag på lösningar för radonsanering inklusive skriftlig dokumentation enligt myndigheternas krav.
  • Bistå vid bidragsansökan till myndigheten.
  • Åtgärda radonproblem med t ex radonsug alternativt ventilationsåtgärder.
  • Markbesiktningar så att grundkonstruktioner utformas och radonskyddas rätt vid ny- och ombyggnationer.

 

Vilken eller vilka åtgärder behövs?  

Hur huset är konstruerat, vilka byggnadsmaterial som används, markförhållanden och kvalité på hushållsvattnet inverkar på valet av lösningar. Kontakta oss för konsultation av din fastighet.